Welke garantie geef jij?

5. september 2015 08:41

Garantie

Motorrijders zijn d.m.v. internet steeds beter geïnformeerd over de rechten die zij als consument hebben. Ze willen je soms zelfs doen geloven dat ze twee jaar garantie hebben op werkzaamheden en onderdelen die je levert. Dat lijkt soms heel onredelijk vanuit het oogpunt van het motorbedrijf. Hoe zit dat nou precies?

Volgens  de Europese richtlijn Koop en Garantie heeft de consument inderdaad recht op twee jaar garantie op een product. De Nederlandse wetgever heeft die richtlijn (advies) echter niet overgenomen. In de Nederlandse wet staat dat het product deugdelijk moet zijn en aan een redelijke verwachting van levensduur en gebruiksgenot moet kunnen voldoen (conformiteit). 

Daarbij is aangetekend dat de consument het product dan wel moet gebruiken waarvoor het bedoeld is en dient te onderhouden volgens de richtlijnen of algemeen gebruik. Bovendien is een gevolgschade (bijvoorbeeld accu kapot t.g.v. defecte spanningsregelaar) geen reden tot garantieverlening.

In de eerste 6 maanden is het aan de verkoper om aan te tonen dat het gedrag van de consument zelf de oorzaak is van ondeugdelijkheid van het product. Zoals je weet is dat vaak best moeilijk aan te tonen. Soms weet je gewoon dat het product misbruikt is (oneigenlijk gebruik) maar hoe toon je dat aan? Welles/nietes discussies kennen alleen maar verliezers. Wanneer je oneigenlijk gebruik  niet kunt aantonen dan is er binnen 6 maanden altijd sprake van garantie.

In de eerste 6 maanden is het daardoor wettelijk gezien ook niet mogelijk om garantie uit te sluiten. Korting geven om garantie uit te sluiten aan consumenten is daardoor ook zinloos. De wet staat nl. boven iedere overeenkomst zodat je nooit met je klant kunt afspreken dat de wet niet van toepassing is, zelfs al heeft de klant er voor getekend! De klant kan altijd op een dergelijke afspraak terug komen.

Na 6 maanden draait de verantwoordelijkheid voor bewijslast om en moet de consument de verkoper aantonen dat het product ondeugdelijk is (geworden) vanwege een gebrek en dat hij/zij er alles aan heeft gedaan om ondeugdelijkheid te voorkomen (onderhoud gepleegd).

Dit betekent dus ook dat de verstrekte (BOVAG-)garantie na 6 maanden niet automatisch stopt. De klant mag nl. een redelijke levensduur en gebruiksgenot verwachten (non conformiteit) wanneer hij/zij het eventuele (voorgeschreven) onderhoud professioneel uit heeft gevoerd of heeft laten uitvoeren. Het discussiepunt is dan natuurlijk: Wat is een rédelijke levensduur en wat is professioneel onderhoud? Dergelijke garantieclaims na 6 maanden en zeker na een jaar zijn daarom het beste op te lossen door gebruik te maken van coulance. Je spreekt daarbij met je klant af dat ieder een deel van de schade betaalt zodat de klant ook klant blijft en jouw schade beperkt blijft. Hoe verder je van die 6 maanden verwijderd bent hoe groter het klantaandeel wordt.

Wanneer de fabrikant een langere garantieperiode aangeeft dan 6 maanden dan is dát het tijdstip van wisseling van verantwoordelijke van bewijsvoering. Bij een terechte claim op garantie moet een vervangend (vergelijkbaar) product beschikbaar worden gesteld of reparatie worden uitgevoerd. Eventueel krijgt de klant z’n geld terug wanneer dat beide niet (meer) mogelijk is.

Sommige producten geven dikwijls discussies m.b.t. garanties. Accu’s, elektrische en elektronische delen zijn daar een goed voorbeeld van. Is een defecte accu na een anderhalf jaar en 2.000 km nog garantie? En een door de klant zelf vervangen spanningsregelaar?
Probeer daarom altijd naast het product ook het onderhoud, montage en diagnose te verkopen. Bied bij aflevering van de (nieuwe) motor een acculader aan om een defecte accu te voorkomen in de nabije toekomst. Monteer alleen vooraf volledig geladen accu’s en controleer na montage direct de laadspanning en laadstroom. Zo beperk je garantiekosten en verkoop je wellicht de spanningsregelaar en/of de dynamo én de accu.

Maak gebruik van de bijgeleverde accusticker door de montagedatum aan te kruisen. Jij en ook je klant  kunnen dan in één oogopslag zien wanneer de accu geleverd en/of gemonteerd is. Je hoeft dan niet meer te zoeken in je administratie en het voorkomt discussies met je klant. Het bespaart je tijd en geeft meer tevreden klanten.

Heb je nog vragen of opmerkingen m.b.t. garantie of coulance over motorfietsonderdelen? Bel ons dan op 0512-541541 of mail ons dan gerust op info@nntg.nl. Dan gaan we samen op zoek naar oplossingen!

 

Reacties zijn gesloten